👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent.

Skapad 2017-09-04 15:24 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Vill du ha en 1/4 eller 1/5 av pizzan?

Innehåll

I det här kapitlet får du bl a lära dig:
#  bråkform, decimalform och procentform
#   sambandet mellan andel, del och det hela
#  utföra procentberäkningar med huvudräkning samt med miniräknare
#  utföra beräkningar med ränta och räntesats

#  förklara och motivera dina beräkningar

 

Efter detta kapitlet kommer ni att få en diagnos på innehållet.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  7-9
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
    Ma  7-9
  • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik ht 2017 bråk, decimal & procent åk 8

Förmågor att utveckla:
Lägre nivå
--------------------->
Högre nivå
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du förstår problemet och löser problemet med hjälp.
Du förstår problemet och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast för problemsituationen.
Tillvägagångssätt
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver hjälp att välja lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Begreppsförståelse
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Din skriftliga redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din skriftliga redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din skriftliga redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Du använder ett matematiskt språk som är förståligt men ibland bristfälligt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett relativt säkert sätt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt
Resonemang
föra- och följa matematiska resonemang
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemanget framåt samt fördjupar och breddar det.

Lägre nivå
--------------------->
Högre nivå

Ny rubrik

Lägre nivå
--------------------->
Högre nivå