Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2017-09-04 15:27 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Vi arbetar med att lära in ord och begrepp samtidigt som vi lär oss mer om vad som händer på hösten.
Grundsärskola 1 – 4 Svenska som andraspråk Naturorienterande ämnen Svenska
Under hösten ska du få lära dig hur det ser ut i naturen nu. Du ska få lära dig om frukter, bär, och svampar som finns. Hur gör djuren på hösten? Vi kommer att vara ute i naturen och plocka frukter, löv, svampar och annat som finns under årstiden. Du ska få skapa en höst bild. Du kommer att få lära dig ord som du behöver när du ska berätta om hösten.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • Kunna namnge några vanliga träd, frukter, bär och svampar.
 • Kunna beskriva vad som händer med löven.
 • Förklara  varför vissa djur går i ide och fåglar flyttar från Sverige.
 • Visa att du vet vilka månader som ingår i årstiden.
 • Dokumentera med ord och bild om hösten.
 • Använda begrepp som giftig och ätlig.

 

Bedömning

 • Din förmåga att namnge några träd, frukter, bär och svampar.
 • Din förmåga att beskriva deras egenskaper.
 • Din förmåga att beskriva vad som händer med löven.
 • Din förmåga att förklara varför vissa djur går i ide och fåglar flyttar.
 • Hur du dokumenterar med ord och bild.
 • Hur du använder begrepp för arbetsområdet.

Undervisning

 • Titta på filmer om hösten.
 • Läsa böcker och arbeta i arbetsböcker.
 • Diskutera erfarenheter och kunskaper om hösten.
 • Göra observationer ute i naturen.
 • Dokumentera våra observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  1-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sva  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sva  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd, talsyntes och stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sva  1-6
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
  Sva  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sva  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: