Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid och Asagudar: från runor till Mjölner

Skapad 2017-09-04 15:29 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Tor, Oden, båtar, bönder, trälar, runor och spjut. Detta är Vikingatiden. Med hjälp av ämnena religion och historia kommer vi att lära oss om vikingarna och deras gudar.

Innehåll

Vi kommer börja med att repetera forntiden. Vi börjar i Stenåldern, går via Bronsåldern, för att till slut stanna kvar i järnålderns norden. Här kommer vi att lära oss om hur vikingarna levde och reste. Vi kommer också att lära oss om hur religionen såg ut på vikingatiden. 

Hur var det att växa upp som barn under vikingatiden?

Vad jobbade vikingar med?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: