Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet ht 17/ vt 18 L.H

Skapad 2017-09-04 15:42 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F Estetisk verksamhet

Syfte:

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form och struktur samt om ljud, rytm och musik. Undervisningen ska även bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om olika hantverk och deras material, redskap och tekniker På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt handlag och sin nyfikenhet på att utforska och experimentera inom det estetiska området

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under terminen att arbeta med olika former av skapande.

För Leon kommer det innebära: Att prova olika tekniker och material.

Leon kommer att arbeta med penna, kritor, pensel och sax.

Vi kommer under terminen att introducera musik, där Leon får uppleva och delta i sångstund. Han har ett schema med de olika sångerna och i vilken ordning de kommer. Leon får hjälpa till att ta ner bilden för den sång vi ska sjunga och sen genomför vi den. När schemabilderna är slut är lektionen slut. Det är alltid två personal som är med, den ena leder sångstunden och den andra är som stöd för Leon.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma följande:

 Att skapa med olika material.

Att skapa med olika tekniker.

Att använda penna, kritor, pensel och sax.

Att delta i musikstund.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9

Matriser

ES
Estetisk verksamhet vt17 Le

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller med fysisk hjälp)
Kan självständigt
(helt självständigt eller med hjälp av en arbetsordning eller schema)
Att skapa med olika material
Ny aspekt
Att skapa med olika tekniker
Ny aspekt
Att skapa med olika redskap som t ex penna, kritor, pensel och sax.
Ny aspekt
Att delta i musikstund
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: