👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT17

Skapad 2017-09-04 15:43 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 1 Matematik
Pedagogisk planering för matematik i årskurs 1, ht17

Innehåll

Mål

 Eleven ska

 • förstå och använda talen inom talområdet 0-10. (talens grannar, antal-siffra och  dela upp talen) 
 • kunna forma siffrorna 0-9
 • förstå och kunna använda räknesätten addition och subtraktion inom talområdet 0-10
 • förstå matematiska begrepp som fler, färre, lika många
 • förstå likhetstecknets betydelse 
 • kunna tiokamraterna
 • kunna göra en egen räknesaga inom talområdet 1-10
 • bli bekant med begreppen hälften/dubbelt samt udda/jämn
 • kunna avbilda och fortsätta ett mönster

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi arbetar med läromedlet "Favorit Matematik 1A"
 • Vi gör gemensamma räknesagor där vi tränar på att uttrycka oss på "mattespråket". 
 • Vi arbetar laborativt med material såsom matteklossar, talblock och pengar. *
 • Vi arbetar med samtal och laborativ matematik i samlingar/grupp såväl som i par och individuellt. 
 • Vi kommer att arbeta med matematik i utepedagogiken för att befästa kunskapen ordentlig. *

Visa din kunskap - Bedömning

 Läraren kommer genom samtal tillsammans med eleverna göra en formativ bedömning under terminens gång. *Läraren kommer också att observera hur du deltar i samtal och diskussioner, skriver och räknar matematik samt löser uppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3