👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkresa till Paris

Skapad 2017-09-04 15:50 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
När vi har jobbat klart med detta projekt ska du kunna mingla och knyta nya kontakter på franska. Finalen blir ett rollspel som varar en hel lektion. Under rollspelet ska vi låtsas att vi är på en språkresa i Paris. Det är första dagen och alla vill lära känna nya vänner och boka upp sin tomma kalender som ni får ha med i handen. Ingen pratar svenska så det är bara franska och teckenspråk som gäller.

Innehåll

Mål:

-  Bli bättre på att improvisera i ditt franska tal

- Lära sig fler uttryck som används i samtal

- Bli bättre på uttal

- Bli bättre på att lyssna och anpassa ditt tal efter det du hör

-  Bli bättre på att sätta ihop meningar i skrift och tal

 

Tid:

Vi kommer att jobba med detta tema i drygt en månad.

 

Läxa:

Glosor kommer ni att ha till varje onsdag

 

Bedömning:

Rollspel

Muntligt prov görs i par med mig

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9

Matriser

M2
Språkresa till Paris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna och förstå
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Tala
Formulerar sig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar sig enkelt, tydligt och ganska sammanhängande. Rättar sig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar sig oftast tydligt och sammanhängande, rättar sig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd.
Samtala
Svarar på direkta frågor och talar begripligt med enkelt språk.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter på ett enkelt sätt med ord, fraser och meningar. Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Bidrar till att fördjupa samtalet genom att till exempel ställa följdfrågor. Anpassar sig i viss mån till syfte, mottagare och situation
Strategier
Eleven kan använda sig av "någon" strategi som löser språkproblem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda sig av "några olika" strategier som löser språkproblem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda sig av "flera olika" strategier som löser språkproblem i och förbättrar interaktionen