👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Ht17

Skapad 2017-09-04 15:54 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Grovplanering i svenska år 1
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Pedagogisk planering för svenska i årskurs 1, HT17

Innehåll

Mål

Eleven ska

 • kunna läsa enkla texter.
 • kunna bokstävernas ljud och form.
 • kunna skriva för hand och på iPad.
 • känna till stor bokstav och punkt.
 • kunna lyssna på andra.

 Arbetssätt

 • Vi kommer att jobba med iPad som verktyg.
 • Vi ska läsa texter av olika svårighetsgrad.
 • Vi skall arbeta med texter, bokstäver och ord på olika sätt.
 • Vi ska lyssna på sagor och berättelser.
 • Vi ska skriva både med penna och på Ipad.
 • Vi ska rita berättande bilder.

Visa din kunskap - Bedömning

Läraren kommer att göra en formativ bedömning under terminens gång. Under terminen kommer du att få läsa för vuxna, skriva på Ipad och med penna. Du kommer får visa din kunskap kring att kunna lyssna och återberätta. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3