👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 7

Skapad 2017-09-04 16:01 i Österslättsskolan Karlshamn
X-boken kap.1-2
Grundskola 7 Matematik
Vi tränar på grundläggande taluppfattning.

Innehåll

 

 

Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att
• förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
• använda de fyra olika räknesätten på lämpliga sätt
• arbeta med avrundning och överslagsräkning
• förstå omvandlingar för vikt och volym och kunna använda detta i rutinberäkningar
• multiplicera och dividera decimaltal med exempelvis 10, 100, 1000
• kunna redogöra för sina slutsatser och beräkningar

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång samt vid provtillfället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Taluppfattning åk 7

Begreppsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Kunskap om matematiska begrepp
Känner igen matematiska begrepp men använder sig av ett vardagligt uttryckssätt
Använder oftast matematiska begrepp i bekanta situationer
Använder matematiska begrepp i bekanta situationer
Använder matematiska begrepp i nya situationer på rätt sätt
Beskriva och för resonemang om begrepp
Kan inte på egen hand förklara matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på någon likhet eller skillnad mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på likheter och skillnader mellan matematiska begrepp
Beskriver begrepp och ger exempel på hur de relaterar till varandra

Procedurförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget
Kan inte på egen hand utföra enkla beräkningar inom aritmetik
Kan utföra enkla beräkningar inom aritmetik med tillfredsställande resultat
Kan utföra beräkningar inom aritmetik med gott resultat
Kan med effektiva metoder utföra beräkningar inom aritmetik med mycket gott resultat

Resonemangsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Föra och följa resonemang
Kan inte på egen hand föra eller följa matematiska resonemang.
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang och bemöter matematiska argument som för resonemangen framåt
I redovisningar eller diskussioner för och följer du matematiska resonemang och bemöter matematiska argument som för resonemangen framåt, fördjupar och breddar dem.

Kommunikationsförmåga

Når inte upp till målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt
Kan inte redogöra och samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan i de flesta fall redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Kan på ett bra och effektivt sätt redogöra eller samtala om sitt tillvägagångssätt
Matematiskt språk
Använder inte ett matematiskt språk
Använder i de flesta fall ett matematiskt språk
Använder ett matematiskt språk på ett korrekt sätt
Använder ett utvecklat matematiskt språk på ett korrekt sätt