👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabetsskogen

Skapad 2017-09-04 16:04 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ett ämnesövergripande bokstavsarbete för årskurs F eller 1.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3) Svenska Bild
Välkomna till Alfabetsskogen. Följ med på en spännande resa genom världen för att möta nya spännande djur! På vår resa lär vi oss mer om alla bokstäver och dess ljud och form, vi lär oss om världsdelar, länder och klimat. Inte minst blir vi experter på världens många djur och skriver fantastiska faktatexter och ritar passande bilder till. Spänn fast er för nu åker vi!

Innehåll

Ett ämnesövergripande bokstavsarbete för årskurs 1 som sträcker sig över hela läsåret.

 Mål

 • Du ska kunna skriva enkla texter.
 • Du ska kunna bokstävernas ljud och form.
 • Du ska veta hur man skriver en faktatext.
 • Du ska känna till stor bokstav och punkt.
 • Du ska kunna rita beskrivande bilder som passar till din text.
 • Du ska känna till våra olika världsdelar och veta vart Sverige är på världskartan.
 • Du ska känna till olika klimat som finns i världen.
 • Du ska känna till namnet på några länder i världen.
 • Du kommer få lära dig hur man söker fakta på internet.

 

Arbetssätt

 • Vi kommer titta på olika kortfilmer om djur.
 • Vi kommer att titta på bokstavståget.
 • Vi jobbar i bokstavshäfte och i vår Snyggebok där vi även skriver veckans ord och veckans djur.
 • Vi ska skriva förhand och på Ipad.
 • Vi ska rita beskrivande bilder som passar till vår text.
 • Vi kommer utifrån fakta skriva meningar tillsammans.
 • Du kommer tillsammans med fritidspedagog skapa olika djur i spännande material.
 • Vi söker fakta tillsammans på internet och lär oss mer om källkritik.

 

Redovisningsform

Du kommer att:

 • läsa för vuxna.
 • läsa för kompisar.
 • skriva på iPad och med penna.
 • lyssna och återberätta.
 • Visa att du känner till olika världsdelar på iPad.

Bedömning

 • Du kommer att bedömmas genom redovisningar, samtal samt observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3