Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2017-09-04 16:19 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Normer och värden, planering för Fyren HT -17
Förskola
På Fyren kommer vi att arbeta med Normer och värden för att stärka varje individ och för att få en bra gruppsammansättning.

Innehåll

Nuläge

Vi på Fyren har en barngrupp med 16 barn, varav 9 barn är nya för terminen. Samtliga barn är i åldrarna 1-2 år, med några som fyller 3 år i slutet av året.

Vi har haft gruppinskolningar av de nya barnen, där några av de "äldre" barnen fått vara delaktiga. Inskolningarna har gått bra och vi är överaskade av att det har gått så fort att få de nya barnen att känna sig trygga, i både en ny miljö och med oss pedagoger och barn.

Några barn har haft det lite tufft och varit väldigt ledsna. Dessa barn är väldigt små och ovana att vara ifrån sina föräldrar. Vi har gjort vad vi kan för att få dom att känna sig trygga och glada under tiden på förskolan. I nuläget upplever vi att det mesta fungerar bra, även om något barn ibland kan känna sig osäker eller ledsen, men vi erbjuder barnen mycket stöd och närhet.

 

Mål

Vi vill att alla barn ska känna tillit till all personal och vi hjälper varandra i detta. T.ex. så vill vi inte att ett specifikt barn binder upp sig med en viss personal, utan vi bryter när vi ser ett sådant beteende och byter av varandra.

Vi vill att alla barn ska visa stor hänsyn till varandra. Vi har redan flera barn som hjälper till och visar att de bryr sig om varandra. Vi har små barn som känner sig otrygga i vissa situationer och som vi jobbar med att de äldre barnen visar extra omtanke för.

Vi vill att barnen får lära sig ett demokratiskt arbetssätt, där dom känner att deras talan är viktig och har betydelse.

Vi vill att barnen ska få en förståelse av att alla är olika och att vi respekterar alla för vem man är.

 

Syfte

Vi vill att alla barn ska utveckla respekt för och hänsyn till varandra och att de kan leva sig in i andras situationer.

Det är viktigt att redan från tidig ålder lägga grunden för ett demokratiskt tänk och agerande för att gynna deras utveckling.

Vi vill att alla barn ska få känna sig delaktiga, få möjlighet att upptäcka sig själva och att vi synliggör deras förmåga att skapa.

 

Genomförande

Vi har samlingar där innehållet är varierande och lärorikt. Bl.a. läser vi böcker, har sång och rytmiksamlingar samt diskussioner kring olika dilemman t.ex.

Vi kommer att använda oss av olika konkreta material för att synliggöra olika situationer och dilemman.

Planen är att en gång i veckan, med personal på rullande schema, ha tema "Liten och trygg". Där vi kan leka, samtala och skapa tillsammans med barnen. Detta utifrån pedagogiska övningar som finns på: jagvillveta.se

I detta tema kommer vi främst att arbeta med de lite äldre barnen till att börja med. Även på samlingar kommer vi att använda oss av t.ex. känslokort med tillhörande frågor till barnen.

Vi i personalen kommer att läsa in oss på materialet med start fr.o.m v. 38 och därefter görs en planering för utförandet av temaarbetet.

Vi har nyligen påbörjat att göra handavtryck i lera och fotavtryck i färg på en gemensam tavla som vi har på förskolan.

Vi har också planerat att göra glittertavlor där barnen själva får måla med de färger som de vill. Dessa tavlor får sedan pryda väggarna på Fyren.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vid varje tematillfälle dokumenterar ansvarig personal kring utförandet. Vi dokumenterar i bild och skrift och publicerar i Unikum efter reflektion i arbetslaget varje måndag under planeringstiden.

Ansvar

Var och en ansvarar för genomförande och dokumentation, därefter ansvarar hela arbetslaget för reflektion och publicering.

Uppföljning

En gång i månaden följer vi upp och utvärderar vårt temaarbete samt övrigt lärande och utveckling i förskolan under vår arbetslagsplanering.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: