👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivarstuga år 6 17/18

Skapad 2017-09-04 16:20 i Krusboda skola Tyresö
Skrivarstuga nyhetsartikel Nu ska vi träna på att skriva tidningsartiklar. Du får välja att skriva om något du har lärt dig om på lektionerna, t.ex. ”Vulkanutbrott på Island” eller en nutida nyhet som t.ex. ”Orkanen Harvey.” Du kan skriva om något du själv har varit med om eller fantisera fritt.
Grundskola 6 Svenska
Nu ska vi träna på att skriva tidningsartiklar.

Innehåll

Uppdrag 17 Nyhetsartikel

Tidsperiod: 4 veckor (vecka 36-41)


Nu ska vi träna på att skriva tidningsartiklar. Du får välja att skriva om något du har lärt dig om på lektionerna, t.ex. ”Vulkanutbrott på Island” eller en nutida nyhet som t.ex. ”Orkanen Harvey.” Du kan skriva om något du själv har varit med om eller fantisera fritt.

Du börjar med att skriva ett förslag för hand och sedan skriver vi rent på datorn.

Nyhetsartikeln ska innehålla:     

 

rubrik                                fet stil punkt 20

ingress (inledning)             fet stil punkt 14, typsnitt Times New Roman

brödtext                             punkt 12

                                            Här kan du skriva mer detaljerat. Berätta när det hände,

                                            var och vad som hände. Du kan också skriva om vad                                             följden av händelsen blev.

                                            Skriv i spalter. Spalt väljer du under format; 3 spalter.

namnunderskrift              välj din mailadress (påhittad eller riktig) punkt 10, högerställt

                                            och kursivt.

 

För att din artikel ska bli mer levande för läsaren kan du ta med vad vittnen berättar om händelsen. Då ska du använda talstreck (pratminus). Börja på ny rad. Till exempel:

 – Tomten backade rakt in i brevlådan, säger Susanne Karlsson, mamma till Otto.

 När artikeln är godkänd ska du både skriva ut den och maila den till din lärare.

Exempel:

RUBRIK I

STOR FET

STIL

PUNKT 20

 

Ingressen ska vara

fetstil med typsnitt

Times New Roman

punkt 14. Svara på

frågorna VAD?

NÄR? VAR? VEM?

 

I brödtexten berättar du

mer detaljer. Du kan

upprepa allting från

ingressen men på ett nytt

sätt. Texten ska vara

Times New Roman i

Punkt 12. Här kan du

berätta hur det hände

och varför. Du kan också

berätta vad som hände

sen. Du får högst skriva

3 spalter. Spalter väljer du

under format; 3 spalter.

 

     kerstin.davidsson@utb.tyreso.se

(reporterns mailadress i punkt

10 och högerställt.)

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sv  4-6
  • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
    Sv  4-6
  • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
    Sv  4-6