Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffror och Tal

Skapad 2017-09-04 16:43 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Tal Kap 1 Matte Direkt
Grundskola 7 Matematik
Vad är en siffra och vad är ett tal? Hur kan vi se och tolka det matematiska språket? Och måste man kunna huvudräkning? I det här arbetsområdet kommer vi att repetera grunderna inom matematiken. Vi kommer att fördjupa oss i de fyra räknesätten, upptäcka mönster, fördjupa oss i de vanligaste räknereglerna och lyfta fram olika strategier för att minnas bättre.

Innehåll

Syfte

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang

Konkreta mål

När du har arbetat med det här arbetsområdet så ska du kunna:

 • Begreppen inom området
 • Huvudräkning med de fyra räknesätten
 • Multiplikationstabellen upp till 10
 • Tolka och förklara mönster i talserier
 • Tillämpa prioriteringsregeln
 • Förstå och tillämpa vårt talsystem
 • Tillämpa delbarhetsregler

 

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar
 • Laborativ matematik
 • Problemlösning
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Egen träning 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att 

 • använda dig av begreppen inom området och förstå sambandet mellan dem
 • använda lämplig metod för huvudräkning av de fyra räknesätten
 • identifiera mönster i talserier och skapa egna 
 • använda matematiska regler 
 • tillämpa talsystemet vid matematiska beräkningar av positiva och negativa tal

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömning "Siffror och Tal"

BEGREPPSANVÄNDNING

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur bra du förstår betydelsen av begreppen.
Du kan ännu inte på egen hand beskriva och förklara begreppen i arbetsområdets begreppslista..
Du kan beskriva och förklara de flesta eller delar av begreppen i arbetsområdets begreppslista med dina egna ord.
Du kan beskriva och förklara begreppen i arbetsområdets begreppslista med dina egna ord.
Du kan beskriva och förklara begreppen i arbetsområdets begreppslista med dina egna ord och använder även korrekt matematiskt språk.

METODANVÄNDNING

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur väl du använder rätt metod
Du använder ofta fel metod för dina beräkningar så att du får fel eller inget svar.
Du använder ofta rätt metod så dina beräkningar blir rätt men de är inte så effektiva och tar lång tid.
Du använder ofta rätt metod så dina beräkningar blir rätt och för det mesta är de så effektiva att det går ganska fort.
Du använder och växlar mellan flera metoder som är effektiva så att dina beräkningar går snabbt och lätt.

RESONEMANGSFÖRMÅGA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hur väl du redovisar hur du tänker
Du kan förklara hur du löser en enkla uppgifter som innehåller ett par räknesätt utan räkneregler med huvudräkning
Du kan förklara hur du löser någon enkel uppgift som innehåller ett par olika räknesätt och någon räkneregel med huvudräkning
Du kan förklara hur du löser några uppgifter som innehåller flera räknesätt och någon räkneregel med huvudräkning
Du kan förklara hur du löser flertalet uppgifter som innehåller flera räknesätt och räkneregler med huvudräkning
Hur väl du följer andras sätt att tänka
Du fokuserar på din egen lösning
Du följer och förstår ibland hur andra tänkt när de löser liknande uppgifter
Du följer och förstår för det mesta hur andra tänkt när de löser liknande uppgifter
Du följer och förstår alltid hur andra tänkt när de löser liknande uppgifter
Hur väl du kan jämföra olika sätt att tänka
Du inser ännu inte att det kan finnas flera sätt att tänka
Du kan jämföra något sätt att tänka.
Du kan jämföra några olika sätt att tänka.
Du kan jämföra flera olika sätt att tänka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: