👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Learn some more English (6)

Skapad 2017-09-04 17:28 i Främbyskolan Falun
Grundskola 6 Engelska
Här får du chansen att känna att du kan engelska och få gå vidare i ditt lärande. Take the chance, and you will learn more!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:


- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
  i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

- lyssna på andra och tala engelska i mindre och större grupp
- träna på att beskriva saker
- träna på att få andra att förstå och själva förstå, fast vi inte kan alla ord
- lära oss nya ord (glosor i texter, glosor.eu)
- läsa olika slags texter  (What´s up?, skönlitteratur)  
- översätta från engelska till svenska och tvärtom
- lära oss vanliga fraser och uttryck på engelska
- skriva längre texter på engelska
- träna uttal
- träna på fonetiska tecken
- lyssna på engelska i olika medier
- se på film och försöka förstå vad som sägs
 
Vi kommer att arbeta på olika sätt: ensam, 2 och 2, tillsammans i grupp, efter arbetsschema, läxor

 

 

Bedömning

Bedömning
Jag kommer bedöma dina kunskaper i ämnet genom att se/höra hur du:

- skriver texter på engelska och anpassar ditt språk till mottagaren.
- talar och samtalar och anpassar ditt språk efter situation.
- förstår skriven och talad engelska.

 

Matriser

En
Kopia av Learn some more English

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA
Att förstå texter och dialoger i olika sammanhang.
Eleven kan förstå ord i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå ord och enkla meningar i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå hela innehållet i lättillgängliga texter.
Att kunna använda ordlistan i textboken.
Eleven förstår hur ordlistan är uppbyggd.
Eleven kan oftast hitta rätt ord.
Eleven använder ordlistan med stor säkerhet.
Att kunna läsa och återberätta enkla fakta om målspråkslandet.
Eleven kan några enkla fakta om målspråkslandet.
Eleven kan några enkla fakta och kan berätta om målspråkslandet.
SKRIVA
Att kunna skriva korta texter inom olika områden.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och begripligt.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig begripligt och sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig tydligt och sammanhängande.
Att lära sig olika grammatiska strukturer i engelskan.
Eleven är medveten om enkla grammatiska strukturer och kan i viss mån tillämpa dem.
Eleven kan relativt väl använda enkla grammatiska strukturer.
Eleven kan väl använda enkla grammatiska strukturer.
TALA
Att göra sig förstådd i tal.
Eleven formulerar sig enkelt och begripligt.
Eleven formulerar sig begripligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig tydligt och sammanhängande.
Att föra en dialog.
Eleven uttrycker sig enkelt och begripligt.
Eleven uttrycker sig tydligt och med viss anpassning till syfte , mottagare och situation
Eleven uttrycker sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttal och intonation.
Eleven kan vissa uttal och kan härma efter.
Eleven kan vissa uttal och kan använda dessa i tal.
Eleven behärskar basala uttalsregler och talar tydligt.
LYSSNA OCH FÖRSTÅ
Att förstå talat språk från läraren, hörövningar och pararbete i klassrummet.
Eleven kan förstå enkla ord i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och meningar i enkelt språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i talat språk i lugnt tempo om välbekanta ämnen.
Att förstå ord i t.ex. film och sånger.
Eleven kan uppfatta enkla ord i sammanhanget.
Eleven kan uppfatta det huvudsakliga innehållet.
Respons
Eleven kan visa med ord och mimik att man förstått innehållet.