👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikens 5 förmågor

Skapad 2017-09-04 17:43 i Victoriaskolan Grundskolor
Matematikens 5 förmågor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Problemlösning, begrepp, metod, matematiska resonemang och kommunikation

Innehåll

 • Vad som kommer att bedömas:
 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematikens 5 förmågor

E
C
A
Problemlösningsförmåga
Val av räknesätt för att lösa problem
Metod
Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 ... förståelse för positionssystemet Algoritmräkning/skriftlig huvudräkning
Resonemang
Rimlighet och överslagsräkning
Begrepp
Positionssystem Hela tal - decimaltal Multiplikation Division
Kommunikation
Visa hur du har kommit fram till ditt svar - motivera!