👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelseskrivande

Skapad 2017-09-04 19:01 i Bergagårdsskolan Öckerö
Grundskola F – 6 Svenska
Med utgångspunkt i genrepedagogiken och cirkelmodellen tar vi oss an berättelseskrivande en tid framöver. Vi ska prata om vad berättelser är, hur de är uppbyggda och vilka delar de består av. Sedan ska vi läsa böcker skrivna av kända författare för att se hur de gjort. Nästa steg är att återberätta "Rödluvan och vargen" med egna ord för att slutligen skriva en helt egen berättelse.

Innehåll

Målet med vårt arbete är:

att du ska kunna skriva en berättelse som innehåller inledning, handling och avslutning.

att du ska kunna skriva med läslig handstil

att du ska kunna skriva med stora och små bokstäver på rätt ställen

att du ska kunna markera dina meningar med punkt

att du ska kunna skriva på I-pad

Så här kommer vi att jobba:

genomgångar för att lära oss hur berättelser är uppbyggda

se på film om författare som skriver berättelser

läsa kända författares böcker för att se hur de har gjort 

analysera kända berättelser med hjälp av en berättelsekarta

återberätta den kända sagan "Rödluvan och vargen" för hand

skriva en egen berättelse på I-pad

när din text är klar kommer du få läsa den och se så att det står rätt

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning

skriva med läslig handstil

använda stora och små bokstäver på rätt ställen

markera dina meningar med punkt

att skriva på I-pad

läsa och rätta till misstag i din text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Berättelseskrivande

Osäker/på väg
Ganska säker/Kortfattat
Säker/Utförligt
Jag har lyssnat noga på genomgångarna
Jag vet vilka delar en berättelse består av
Jag kan skriva en berättelse med inledning
Jag kan skriva en berättelse med handling
Jag kan skriva en berättelse med avslutning

Sv
Interpunktion

Ibland
Oftast
Alltid
Jag kan skriva med läslig handstil
Jag använder stora och små bokstäver på rätt ställen
Jag markerar mina meningar med punkt
Jag kan skriva på I-pad