Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-09-04 19:28 i Långareds skola Alingsås
Historia och religion - dess samband och olikheter
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Vi ska studera medeltiden och med den diskutera de historiska begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologisk ordning, orsak och konsekvens, källa och tolkning. Vi kommer att jämföra medeltiden med vikingatiden och hur vi lever idag. Vi kommer att diskutera hur kristendomen infördes i Sverige och vad det hade för betydelse för människorna.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia ska du utveckla din förmåga att; 

  • använda en historisk referensram för att diskutera det som hänt i historien och hur olika tolkningar har gjorts. 
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor
  • reflektera över din egen och andras användning av historia 
  • använda historiska begrepp

Genom undervisningen i ämnet religion ska du utveckla din förmåga att

  • analysera kristendomen
  • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Viktiga begrepp inom temat - Medeltiden

Förändring, Likheter och skillnader, Kronologisk ordning, orsak och konsekvens, källa, tolkning.

Påven, kyrka, kloster, munkar, nunnor

De fyra stånden adel, präster, borgare och bönder, 

skatt, fogde, stormän, köpmän, hantverkare, Hansan

digerdöden,

Vi kommer att studera

* Kyrkans betydelse och makt över folket.

* Hur livet i ett kloster fungerade.

* Viktiga och betydelsefulla personer

* Hur städer började växa fram.

* Lag och ordning

* De fyra stånden och vad de innebar.

* Vad Hansan var. 

 

Matriser

Hi Re
Historia och religion åk 4-6

Kriterier

Klicka för att redigera
Klicka för att redigera
Klicka för att redigera
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Argumentation
Argumentation och diskussion.
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa..
Kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa.
Kan till viss del belägga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta som innefattar flera olika kopplingar.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas användbarhet.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Du kan beskriva några gundläggande drag i fornskandinavisk religion och ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan beskriva några gundläggande drag i fornskandinavisk religion och ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan beskriva några gundläggande drag i fornskandinavisk religion och ge exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Ny aspekt
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och gör utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svensk kultur- och samhällsliv förr och nu.
Ny aspekt
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Ny aspekt
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: