Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 4

Skapad 2017-09-04 19:34 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att kunna läsa och förstå det man läser är viktigt för att kunna tillägna sig kunskaper. Det är också viktigt att kunna samtala om det man har läst så att man kan dela med sig av sina erfarenheter, tankar och kunskaper.

Innehåll

Planeringens innehåll

Tidsplan: åk 4

 

Arbetsformer:

Du kommer få:

 • läsa olika typer av texter
 • lyssna på när andra läser olika typer av texter
 • diskutera innehållet i olika typer av texter  
 • träna på läsförståelse både enskilt, i par och i helklass
 • uttrycka egna tankar om det du har läst
 • lyssna på andras tankar om det de har läst
 • göra sammanfattningar av det du har läst

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

se matris nedan.

Bedömning baseras på: 

 • din förmåga att läsa högt för läraren, i par, i mindre grupp eller i helklass (bedöms likvärdigt)
 • aktivt deltagande under lektionstid där du visar dina kunskaper
 • läsförståelsetester
 • dina egna textsammanfattningar
 • din förmåga att relatera till innehållet i texter du har läst
 • din förmåga beskriva din egen upplevelse av det du har läst

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa åk 4

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsa med flyt och använda lässtrategier
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper.
Du kan läsa olika texter för barn och ungdomar med visst flyt. Du använder olika lässtrategier, tex läser du med viss intonation och du rättar du dig själv ibland när du läser fel.
Du kan läsa olika texter för barn och ungdomar med flyt. Du använder olika lässtrategier så att läsningen flyter på.
Sammanfatta texters innehåll
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper.
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Läsförståelse
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper.
Du visar grundläggande läsförståelse.
Du visar god läsförståelse.
Relatera till texter och beskriva egen läsupplevelse
Du behöver träna mer för att nå minst godtagbara kunskaper.
Du kan relatera till något av det du läst och på ett enkelt sätt beskriva din egen upplevelse av läsningen.
Du kan relatera till flera saker av det du läst och på ett utvecklat sätt beskriva din egen upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: