Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A, kap 1

Skapad 2017-09-04 19:38 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 9 Matematik
Vi följer Sally och Kurre på båtfärd och lär oss om talen 0-100.

Innehåll

Talen 0-100

vecka 34-38

Syfte

Utveckla din förmåga att:

-använda matematiska begrepp 

-använda matematikens uttrycksformer

-använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar

-lösa problem med hjälp av matematik

 

Dina mål

 • Vara säker på tiokamraterna.
 • Kunna räkna addition och subtraktion 0-20.
 • Rita och skriva egna räkneberättelser inom addition och subtraktion.
 • Känna till matematiska begrepp så som term, summa och differens.
 • Jämföra och storleksordna tal 0-100.
 • Läsa och skriva tal 0-100.
 • Kunna använda begreppen större än, mindre än. 
 • Kunna talens grannar 0-100.
 • Kunna dela upp tal i tiotal och ental.
 • Addera och subtrahera tiotal och ental 0-100.
 • Lära dig grunder i kombinatorik (kombinera saker på många olika sätt).

Undervisning

Korta berättelser om Sally och Kurre väcker intresset inför kommande moment samt kopplar matematiskt språk till vardagsspråk.

Matematikfilmer  och gemensamma genomgångar för att tydliggöra begrepp och räknemetoder.

Övningsmaterial och spel för att träna tabeller och taluppfattning.

Konkret material och visuellt stöd för att visa tal t.ex. hundraruta, talkort och positionsmaterial.

Enskilt arbete med övningssidor i boken enligt planering.

Problemlösning enskilt och i grupp.

Samtal och resonemang i gruppen om beräkningar och problem.

Vid behov, övningar med repetition resp. extra utmaningar.

"Träna-rutor" för repetition av arbetsmoment hemma.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

-använda och förstå begreppen addition och subtraktion och dess symboler

-läsa, skriva, jämföra och dela upp tal 0-100

-kunna tiokamraterna samt tabellerna addition och subtraktion 0-20

-lösa enkla problem 

 

Hur visar du ditt lärande?

Muntlig tabelltest med lärare.

Rita och skriva räknehändelser om addition och subtraktion.

Förklara hur du tänkt vid problemlösning och räkneuppgifter.

I efterhand rätta uppgifter. 

Skriftligt visa vad du lärt dig om talen 0-100 i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: