👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5

Skapad 2017-09-04 19:38 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Musik
Femmans innehåll bygger på dina kunskaper från åk 4. Du kommer att spela ackordinstrument, melodiinstrument, bas och slagverk. Du kommer att lära dig om rösten och du kommer att sjunga. Eget skapande handlar bl.a. om hur man sätter text till ackord. Lyssning och lärandet om musik kommer till stor del att handla om hur man känner igen olika sorters musik.

Innehåll

Tidsperiod

En termin, antingen ht eller vt

Så här kommer vi att arbeta:

Spel och sång: enskild övning, övning i mindre grupp eller stor grupp

Låtarna redovisas

Eleven reflekterar över arbetet

Eget skapande: enskild uppgift

uppgiften redovisas

Eleven reflekterar över arbetet

Lyssna och lära sig om musik: muntligt, ibland skriftligt, helgrupp, mindre grupp och enskilt

Kunskaper redovisas muntligt och skriftligt

 

Kunskapskrav och bedömning

Se stadiematrisen i musik. Läraren fyller i matrisens olika områden allt eftersom de är genomförda. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6