Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skriver berättelser

Skapad 2017-09-04 20:49 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att träna på att skriva berättelser. Vi kommer att ha genomgångar om och öva på beskrivningar, inledningar, skrivregler med mera.

Innehåll

Vi kommer att träna på att skriva berättelser. Vi kommer att ha genomgångar om och öva på beskrivningar, inledningar, skrivregler med mera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  SvA  E 6

Matriser

Sv SvA
Min granne är en mördare

Det som står inom parantes är citat ur kunskapskraven. Text i punktform preciserar citaten ytterligare.
E
C
A
Koppling till uppgiften
- Eleven följer instruktionen - Texten fungerar i huvudsak som berättelse
- Eleven följer instruktionen - Texten fungerar relativt väl som en berättelse.
- Eleven följer instruktionen - Texten fungerar väl som en berättelse
Innehåll
(begripligt innehåll, enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling) - Räknar upp händelser
(relativt tydligt innehåll, utvecklande gestaltande beskrivningar och utvecklad handling) - Återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
(tydligt innehåll, välutvecklade och gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling) - Förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
Struktur
(i huvudsak fungerande struktur.) - Uppbyggnaden går att följa
(relativt väl fungerande struktur) - Uppbyggnaden är tydlig
(väl fungerande struktur) - Uppbyggnaden lyfter texten
- Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men
- textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
- ansatser till styckeindelning
- i huvudsak fungerande styckeindelning
Språk
(viss språklig variation) - ordvalet uppvisar viss variation
(förhållandevis god språklig variation) - ordvalet är relativt varierat
(god språklig variation) - ordvalet är passande och höjer textens kvalitet
(grundläggande regler för... språkriktighet används med viss säkerhet) - meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
(grundläggande regler för... språkriktighet används med relativt god säkerhet) - meningsbyggnaden är relativt varierad
(grundläggande regler för... språkriktighet används med gd säkerhet) - meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt
- tempusbruket stör inte förståelsen
- tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
- tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
(grundläggande regler för stavning, skiljetecken... används med viss säkerhet) - stor liten bokstav används med viss säkerhet
grundläggande regler för stavning, skiljetecken... används med relativt god säkerhet) - relativt få fel i användningen av skiljetecken
grundläggande regler för stavning, skiljetecken... används med god säkerhet) - få fel i användningen av skiljetecken
- stavfel förekommer med de stör inte förståelsen
- relativt få stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: