👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skåne åk 3

Skapad 2017-09-04 20:53 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3)

"Du skåning, du skåning, imorron får du äda gröd å doppa den i honing så blir du tjock och fed"

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Vårt första tema i årskurs tre handlar om vårt eget landskap, Skåne. En härlig bussresa genom södra Skåne inleder temat.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • berätta kortfattat om Skånes natur
 • namnge några städer, sjöar, åar, öar och åsar som ligger i Skåne, samt peka ut dem på en karta
 • berätta något om Skånes historia
 • beskriva några djur och växter som finns i Skåne
 • något om Skånes slott och herresäten
 • något om myter och väsen

Arbetssätt/Undervisning

Du kommer att få göra en egen Skånebok, där du samlar egna texter och bilder, foton och gemensamma texter, namngeografi om Skåne, speciella saker om Skåne, t ex landskaps-blomma och -djur.

Du kommer att få lära dig om den skånska dialekten och sjunga sånger om Skåne.

Du kommer att få läsa en faktatext och plocka ut kunskap därifrån.

Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • berätta om Skånes natur
 • namnge städer, sjöar och åsar som ligger i Skåne
 • berätta om Skånes historia
 • beskriva vilka djur och växter som finns i Skåne
 • berätta något om Skånes slott och herresäten
 • berätta något om myter och väsen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3