👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läroplan 4 - 6 pashto

Skapad 2017-09-04 21:34 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Inledning Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom modersmålet utvecklar eleven sin identitet och förståelse för omvärlden. Pashto alfabetet består av 46 bokstäver. I Pashto alfabetet har vi 8 speciella bokstäver ټ، څ، ځ، ډ، ړ، ږ، ښ، ڼ som finns bara på Pashto och finns inte på Dari.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte:

Undervisningen i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Avsnitt 2

Mål:

Läsa och skriva:

Målen med undervisningen är att:

Elever kan läsa olika enkla texter i sitt modersmål och visa en bra läsuppfattning.
Elever kan skriva olika meningar och enkla texter med korrekt grammatik och uppbyggd.

Elever kan berätta om sina tankar, känslor och något som de själva upplevat.

Elever kan beskriva olika bilder med sina egna ord.

Elever kan diskutera det de läst och ställa frågor till varandra i klassrummet.

Avsnitt 3

Arbetssätt:

Så här kommer vi att jobba:
 
1- Vi kommer att läsa olika texter från läroböcker och skapa diskussion om det vi läst.
2- Eleverna kommer att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna upplevelser.
3-Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser så att öka elevernas ordförråd.
4- Vi kommer att översätta meningar och enkla texter från pashto/dari till svenska och tvärtom.

Avsnitt 4

Kopplingar till läroplan:

1). Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

2). Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

3). Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

4). Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

5). Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Avsnitt 5

Bedömning:

Elever ska bedömas:

läsförståelse, Hörförståelse, Att skriva, tala och samtala. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6