Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsa och skriva

Skapad 2017-09-05 08:52 i Råå Södra Skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska
Vi arbetar med alfabetet. Du ska få lära dig använda de små och stora bokstäverna när du läser och skriver.

Innehåll

Dina mål

När du har arbetat med det här ska du kunna:

 • använda de små och stora bokstäverna i alfabetet när du skriver
 •  läsa en enkel text
 • berätta om det du läst
 • förutspå det som ska hända i en berättelse
 • rita hur du tror det ser ut i berättelsen du lyssnar på

Arbetssätt

 • läsa gemensamt och enskilt
 • bokstavsarbete
 • skriva ord och meningar på ipad och förhand i till exempel en saga
 • rita och måla
 • Livet i bokstavslandet
 • lässtrategier

 Bedömning

Vi bedömer din förmåga att

 • läsa enkla meningar och texter. Det visar du genom att läsa en enkel text högt för läraren under lektionen.
 • delta i samtal om något du lyssnat på. Det visar du genom att berätta vad som händer i berättelsen eller ställa frågor till den under lektionen.
 • skriva enkla ord/meningar. Det visar du genom att skriva en kort mening till en bild till exempel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: