Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

svenska - läsa

Skapad 2017-09-05 08:58 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer att läsa enskilt, parvis, gruppvis samt i helklass. Vi kommer att diskutera texternas innehåll och budskap muntligt och skriftligt.
Grundskola 5 – 6 Svenska
Vi kommer att läsa enskilt, parvis, gruppvis och i helklass. Vi kommer att läsa högt och tyst. Vi kommer att diskutera texterna muntligt och skriftligt.

Innehåll

 • Läsa/ lyssna på en bok enskilt samt skriva en bokrecension.
 • Läsa parläsning samt diskutera bokens innehåll och budskap utifrån givna frågeställningar.
 • Läsa texter för år 5 och svara på frågor: på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Frågorna besvaras omväxlande muntligt och skriftligt.
 • Högläsning: Linda läser högt för klassen och därefter skriver alla en bokrecension.
 • Faktatexter: V kommer att läsa för åldern anpassade faktatexter och diskutera vad som är de utmärkande dragen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: