👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Forest / Skog

Skapad 2017-09-05 10:22 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Tema skog engelska modersmål.
Grundskola F – 9 Modersmål
Eleven kommer att arbeta med språk och kunskap utifrån temat "skog". Temat behandlar skog ur olika perspektiv.

Innehåll

vecka 36

Eleverna utgår ifrån en bild som är en träd på en stenklippa där efter första ögonblicket syns ansikten.

Eleverna kommer att prata om olika ord som beskriver träd/dunge/skog.

v37-v39

Arbete med två versioner av "Red riding hood"  https://webofnotes.wordpress.com/tag/roald-dahl/ och arbetet utgår ifrån de olika föreslagna uppgifter som kan ytterligare individanpassas. Lyssna på varandras texter. Vi arbetar med det som eleverna skriver för att bättra på texten. Arbete med olika text typer att anpassa efter innehåll, syfte och mottagare. 

v40-v43

Att vista sig i skogen i olika länder- att använda skog/ träd som redskap.  ev klimatförändring- regnskog / skog i Kanada/ Nya Zeeland.Forska, läsa och titta på material (texter/film) om olika skogsområden. Elevernas egna erfarenheter: fakta och berättande texter.

 

v45- v48 

Tema avslut. Eleverna avslutar temat och gör ett eget arbete utifrån temat. Förslag ges efter nivå, ålder och intresse, men kan vara: en serie som berättar om skogen- en saga eller fakta. En berättelse från en tid i skogen. En text som jämför olika slags skog.     

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Tema Forest / Skog

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att läsa och skriva
Barnen kan läsa och skriva enkla texter: barnböcker. Om en "villain". Barn kan läsa och skriva enkla texter om skogen "Redwoods" Barn kan utifrån sitt tidigare arbete i temat skriva en enkel text om skogen med hjälp av bildstöd
Barnen kan läsa och skriva texter: barnböcker. Om en "villain". Barn kan läsa och skriva texter om skogen "Redwoods" Barn kan utifrån sitt tidigare arbete i temat skriva en text om skogen med hjälp av bildstöd
Barnen kan läsa och skriva texter med viss språklig variation: barnböcker. Om en "villain". Barn kan läsa och skriva texter med en viss språklig variation om skogen "Redwoods" Barn kan utifrån sitt tidigare arbete i temat skriva en text men en viss språklig variation om skogen med hjälp av bildstöd
Att tala, samtala och lyssna
Eleven kan förstå en saga eller en berättande eller fakta text om skogen. Eleven kan på ett enkelt sätt kommunicera sina egna tankar om skogen och samtala med andra om detta. Eleven kan på ett enkelt sätt presentera sitt eget arbete om skogen,
Eleven kan förstå en saga eller en berättande eller fakta text om skogen. Eleven kan med flytt kommunicera sina egna tankar om skogen och samtala med andra om detta. Eleven kan med flytt presentera sitt eget arbete om skogen,
Eleven kan förstå en saga eller en berättande eller fakta text om skogen. Eleven kan med flytt kommunicera sina egna tankar om skogen och samtala med andra om detta. Eleven kan med flytt presentera sitt eget arbete om skogen,
Eget arbete
Eleven kan skapa ett eget arbete utifrån temat skogen. Eleven kan uttrycka sig enkelt med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven kan knyta teman till områden där modersmålet talas.
Eleven kan skapa ett eget arbete utifrån temat skogen. Eleven kan uttrycka sig med språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven kan knyta teman till områden där modersmålet talas och utveckla sina egna idéer.
Eleven kan skapa ett eget arbete utifrån temat skogen. Eleven kan uttrycka sig med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven kan knyta teman till områden där modersmålet talas och utveckla sina egna idéer.