Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens geografi och sårbara platser

Skapad 2017-09-05 10:29 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Världens delar, dess naturgeografi och såbara platser i stora drag.
Grundskola 7 – 9 Geografi Samhällskunskap
Vi ska studera världsdelarna i stora drag för att utveckla förståelsen av naturens geografi och dess samspel med människor.

Innehåll

Mål

 • Att förstå och använda geografiska begrepp i för att beskriva världsdelar
 • Att kunna resonera kring orsaker till och följder av sårbara platser

Arbetets innehåll och arbetssätt

 • Begreppslista med användbara termer
 • Faktafrågor om världens delar
 • Läromedlet "Världens geografi och sårbara platser" (digitalt från NE)
 • Presentationer som läggs ut i Classroom inför genomgång
 • Fördjupning i form av en muntlig "Visste du att"-redovisning (valbar, separat instruktion))

Redovisning

 • Digitalt prov på fakta om världens delar och geografiska begrepp 
 • "Visste du att"-redovisningar i helklass

Bedömning av förmågan att:

 • beskriva med hjälp av fakta
 • förklara samband mellan naturgeografi och människors livsvillkor
 • resonera kring orsaker och följder när det gäller sårbara platser

Reflektion-utvärdering

Reflektera kring om du är optimistisk och/eller pessimistisk när det gäller den globala framtiden. 

Använd exempel och förklaringar för att motivera dina synpunkter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: