👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens geografi och sårbara platser

Skapad 2017-09-05 10:29 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Världens delar, dess naturgeografi och såbara platser i stora drag.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
Vi ska studera världsdelarna i stora drag för att utveckla förståelsen av naturens geografi och dess samspel med människor.

Innehåll

Mål

 • Att förstå och använda geografiska begrepp i för att beskriva världsdelar
 • Att kunna resonera kring orsaker till och följder av sårbara platser

Arbetets innehåll och arbetssätt

 • Begreppslista med användbara termer
 • Faktafrågor om världens delar
 • Läromedlet "Världens geografi och sårbara platser" (digitalt från NE)
 • Presentationer som läggs ut i Classroom inför genomgång
 • Fördjupning i form av en muntlig "Visste du att"-redovisning (valbar, separat instruktion))

Redovisning

 • Digitalt prov på fakta om världens delar och geografiska begrepp 
 • "Visste du att"-redovisningar i helklass

Bedömning av förmågan att:

 • beskriva med hjälp av fakta
 • förklara samband mellan naturgeografi och människors livsvillkor
 • resonera kring orsaker och följder när det gäller sårbara platser

Reflektion-utvärdering

Reflektera kring om du är optimistisk och/eller pessimistisk när det gäller den globala framtiden. 

Använd exempel och förklaringar för att motivera dina synpunkter.