Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2017-09-05 11:15 i Bruksskolan Flen
Norden
Grundskola 5 Svenska Geografi
Nu har det blivit dags att lära oss mer om våra nordiska grannländer. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människor arbetar med. Du kommer att jobba enskilt men också tillsammans både i par och i grupp.

Innehåll

 MÅL

 • att kunna använda och förstå olika kartor
 • kunna namn på städer, platser, vatten och berg i Norden
 • känna till hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på
 • kunna se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning
 • ha kunskap om de olika nordiska språken, höra och se likheter och skillnader dem emellan
 • känna till vad som finns att se, göra och uppleva i de nordiska länderna

 Undervisning och elevaktivitet

 • se Geografens testamente - Norden 
 • läsa i böcker och på internet om de olika länderna
 • arbeta med kartan och lära dig mer om hur en karta fungerar
 • göra ett fördjupningsarbete där du jobbar med ett av de nordiska länderna som du ska presentera för klassen
 • Vi lyssnar på de nordiska språken

 Bedömning 

         Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge och placera ut de nordiska länderna, deras huvudstäder samt viktigare städer, öar, vatten och berg (genom att använda Seterra
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska länderna
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken
 • förstå fördelningen av Nordens befolkning, orsaker och konsekvevnser
 • arbeta med och förstå kartor
 • använda och förstå geografiska begrepp
 • aktivt delta i grupp- och klassdiskussioner
 • arbeta med och presentera ditt nordiska land
 • söka information
 • använda olika källor
 • sammanställa information i faktatext 

Uppgifter

 • Norden arbetsgång

 • Filmen om Norden

 • Geografens testamente första programmet

 • Checklista, vad du behöver ha med om ditt land.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge
Norden Geografi

Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Namngeografi och kunskap om användning av en kartbok
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan använda kartboken med hjälp av stöd från en vuxen för att hitta information. Du kan till viss del visa på vilka länder, städer, sjöar, berg och öar som ingår i Norden.
Du kan med säkerhet använda kartboken för att hitta information. Du har goda kunskaper om vilka länder, städer, sjöar, berg och öar som ingår i Norden.
Du kan med god säkerhet använda kartboken för att hitta information. Du har mycket goda kunskaper om vilka länder, städer, sjöar, berg och öar som ingår i Norden.
Läge och storleksordning
 • Ge  4-6
När du placerar ut länderna och städerna på en karta är du ganska säker. Du kan också med viss säkerhet rangordna de nordiska länderna och städerna i storlek.
När du placerar ut länderna och städerna på en karta är du säker. Du kan också med säkerhet rangordna de nordiska länderna och städerna i storlek.
När du placerar ut länderna och städerna på en karta är du mycket säker. Du kan också med god säkerhet rangordna de nordiska länderna och städerna i storlek.
Natur och kulturlandskap
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du är ganska säker på: * hur naturen ser ut och hur den har formats i de nordiska länderna * vilket kulturutbud som finns i de nordiska länderna * vilka naturtillgångar ett land har * Var befolkningen bor i ett land och varför de bor på de platserna
Du är säker på: * hur naturen ser ut och hur den har formats i de nordiska länderna * vilket kulturutbud som finns i de nordiska länderna * vilka naturtillgångar ett land har * Var befolkningen bor i ett land och varför de bor på de platserna
Du är mycket säker på: * hur naturen ser ut och hur den har formats i de nordiska länderna * vilket kulturutbud som finns i de nordiska länderna * vilka naturtillgångar ett land har * Var befolkningen bor i ett land och varför de bor på de platserna
jämförelser mellan de nordiska länderna
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan hitta någon likhet och/eller skillnad mellan de olika ländernas natur, kultur, naturtillgångar och befolkning.
Du kan hitta några likheter och/eller skillnader mellan de olika ländernas natur, kultur, naturtillgångar och befolkning. I dina jämförelser har du försökt att utveckla din eller dina tankar.
Du kan hitta flera likheter och/eller skillnader mellan de olika ländernas natur, kultur, naturtillgångar och befolkning. I dina jämförelser har du utvecklat dina tankar väl.
Sveriges fem minoritetssprå
 • Sv  4-6
Du har visat att du kan något av de fem minoritetsspråken i Sverige.
Du har visat att du kan de flesta av de fem minoritetsspråken i Sverige.
Du har visat att du kan de fem minoritetsspråken i Sverige.
Se likheter och skillnader mellan de nordiska språken
 • Sv  4-6
Du kan se någon likheter eller skillnad mellan de nordiska språken.
Du kan se någon likheter och skillnad mellan de nordiska språken.
Du kan se flera likheter eller skillnad mellan de nordiska språken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: