👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tussilagos Årsträd.

Skapad 2017-09-05 14:03 i Ludvika gårds förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi vill genom årsträdet göra barnen medvetna om våra årstider, månader och olika traditioner under ett år.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi har under det senaste året inte pratat så mycket om årstider, månader och traditioner på avdelningen. Därför har vi diskuterat hur vi på ett enkelt sätt skulle kunna presentera detta område för vår flerspråkiga barngrupp.

 

MÅL

Att barnen blir uppmärksamma på vad ett år kan innehålla t ex månader, årstider och olika kulturella traditioner.

METOD

I början av varje månad kommer vi att ha en gemensam samling vid årsträdet.

Vi pratar om vilken månad och årstid det är. Vi uppmärksammar också om det är några av barnen som fyller år samt om det finns någon tradition att fira. 

Tillsammans med barnen tittar vi på hur naturen förändras för varje månad och ändrar därefter trädets utseende under samlingen.

Kontinuerligt kommer vi att återkomma till trädet under veckosamlingar eller vid speciella händelser.

På gemensam reflektionstid bestämmer och planerar pedagogerna vem som ansvarar för kommande samling och dess innehåll.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnens reflektioner, aktiviteter och lärande i Unikum både i lärlogg och blogg.(Bilder, film och text.)

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar på gemensam reflektionstid genom att titta på dokumentationerna i Unikum. På så vis kan vi tillföra eller förändra arbetet med årsträdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016