👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumtionsmönster och etisk, hållbar konsumtion

Skapad 2017-09-05 14:40 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F – 9 Hem- och konsumentkunskap

Innehåll

Konsumtionsmönster och etisk, hållbar konsumtion.

 

Kunskapskrav

 

E: Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

C: Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

A: Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

 

 

 

Vi är alla konsumenter i olika utsträckning. Vi utnyttjar resurser av något slag. Genom historien har vår konsumtion ändrats. I dag köper vi mycket mer än för bara några tiotal år sedan. Antalet hushåll som producerar all, eller delar av, sin mat är inte många idag – även om många blir mer och mer intresserade och gärna odlar i den mån de har möjlighet. Tomater på balkongen, lite potatis, jordgubbar i en kruka osv. Klädkonsumtionen ändras också. För bara någon generation sedan var det förhållandevis ovanligt med nya kläder. Man ärvde, det syddes om.....

Konsumtionen idag är mycket slit och släng, men även det håller på att förändras. Second hand-butiker blir allt populärare, många väljer att köpa mer hållbara prylar, man lagar prylarna istället för att slänga och köpa nytt, bytes-sajterna på internet ökar..........

 Konsumtionsmönster kan se väldigt olika ut. Om du jämför dina och dina föräldrars konsumtion så är de olika. Ni handlar, använder till viss del ungefär lika; men det skiljer sig också mycket. Jämför du ytterligare en äldre generation – dina far- eller morföräldrar – när de var i din ålder, så skiljer det säkert ännu mer. De åt inte likadan mat som du äter, McDonalds kanske inte ens fanns då? De köpte sannolikt inte lika mycket kläder som du kanske gör? Vad beror olikheterna på.........?

 Konsumtion skiljer sig också åt beroende på en mängd olika faktorer. Din konsumtion påverkar både miljö och andra människor. Du kommer att få läsa mer om det.

 

Du ska få jobba med konsumtionsmönster och konsumtion i ett hållbart, etiskt perspektiv. Du kommer att få se några filmer, du får några texter att läsa, samt några uppgifter som du ska svara skriftligt på. Du kommer att bli tvungen att arbeta hemma = läxa.

 

Texterna du ska läsa hittar du i Hkk-boken. Uppgifterna har du här nedanför; det är tre stycken: A, B och C. Den sista måste du jobba med hemma, det är klokt att börja med den på en gång.

Efter varje film kommer det att finnas tid att skriva ner dina tankar och reflektioner kring filmerna. Skulle du missa någon film, får du frågor du kan fundera kring och besvara.

Allt häftas ihop och lämnas in vecka 45. Du kan också maila eller dela ditt dokument med mig, maria.axelsson@edu.borlange.se.

 

OBS! Vecka 45 är SISTA veckan att lämna in. Det som lämnas in senare kommer INTE med i bedömning till höstterminens betyg.

 

 

 

Uppgifter

  • Uppgift A, B och C

  • Filmer och tillhörande frågor