Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El

Skapad 2017-09-05 14:58 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
PP el
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
Hur fungerar ett batteri? Vad är parallellkoppling och seriekoppling? Detta och lite till ska vi försöka få svar på.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

Området handlar om elektricitet, hur olika elektriska komponenter samarbetar för att skapa ett tekniskt system. Ni ska få koppla ihop lampor och batterier med hjälp av sladdar samt rita ett kopplingsschema.

 

Mål

Målet med arbetsområdet är att kunna förklara hur en elvisp fungerar, rita ett enkelt kopplingsschema, veta skillnaden på parallell- och seriekoppling och kunna använda sig av begrepp.

Begrepp: Komponent, elmotor, sluten strömkrets, generator, batteri, strömbrytare,

 

Arbetssätt

Vi arbetar genom att praktiskt koppla ihop batterier med lampor, rita kopplingsscheman, läsa och muntliga genomgångar.

 

Redovisningsform

Eleverna visar vad de kan i en diagnos samt kan praktiskt kunna göra en fungerande sluten strömkrets.

 

Bedömning

Jag kollar på hur väl du använder dig av begrepp när du förklarar hur en elvisp fungerar.

Jag kollar på hur väl du klarar av att följa ett kopplingsschema och ifall du kan rita ett eget.

Jag kollar på ifall du kan skillnaden på parallellkoppling och seriekoppling.

Jag kollar på hur väl du klarar av att förklara hur ett batteri fungerar.

 

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: