👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht17 åk 7 En Prime Time 1 chapter 1-2 Msv, MS

Skapad 2017-09-05 17:41 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Improve your writing by studying the texts, words and grammar in chapter 1-2 in Prime Time. Learn how to write about yourself, your best friend and other for you important people.
Grundskola 7 Engelska
Me and my friends

Innehåll

Mål för elev

-Formulera dig och kommunicera i skrift.

-Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Innehåll

Läs kapitel 1-2. Lär dig orden som tillhör  kap.  1-2
Lär dig fraserna:
i "workbook" s.14 övning 5 a, sid.17-18 övn. 2 a, 3 a. 
Grammatik: 
Övningsboken sid. 7, 8, 9 be/was/ have/has/ have got/
sid. 18-20 verb i presens

textboken s.111-112 verb i presens och regelbunden preteritum.

Genomförande

Under lektionerna får du efter gemensam genomgång arbeta med texterna och övningarna i övningsboken. Du får arbeta med ny grammatik under lektionerna. Du får även hemläxa att lära in de nya orden och den nya grammatiken. På lektionerna skriver du även texter som du också samtalar om.

Bedömningen avser din förmåga att:

-formulera dig och kommunicera i skrift

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Bedömningen sker under lektionstid men också skriftligt vid "Checkpoint" vid arbetsområdets slut, samt vid läxförhör under arbetsområdets gång.

 

Kursplanemål

-Formulera dig och kommunicera i skrift. 

-Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

 

Matriser

En
LPP Prime Time 1, ch 1-2 ht 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
-formulera dig och kommunicera i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig rela­tivt varierat, tydligt och sammanhängande.
-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.