Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2017-09-05 18:22 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 3 Engelska
Vi kommer att träna på att prata, lyssna, skriva och läsa.

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi tränar genom:

 • högläsning
 • översättning av texter
 • läsförståelseuppgifter
 • hörövningar
 • glosor varje vecka
 • samtal i klassrummet
 • skrivuppgifter både för hand och på iPad/dator
 • sånger, dramatiseringar och filmer

Bedömning-vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • läsa anpassade texter
 • förstå den lästa texten
 • uttrycka dig i skrift
 • delta i samtal 
 • förstå och följa instruktioner både muntligt och skriftligt
 • använda dig av korrekt uttal

Detta gör jag genom att läsa dina texter och skriftliga uppgifter och genom att lyssna när du berättar, samtalar och deltar i diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: