👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkets byggstenar

Skapad 2017-09-05 19:25 i Ludvika
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Du kan likna ditt språk med ett stort bygge. De allra minsta bitarna i bygget är bokstäverna. Med hjälp av dem kan du bygga ihop ord. Orden kan du sätta ihop till meningar. Och till slut har du ett stort språkbygge. När du lär dig om hur det fungerar att bygga upp ett språk kan du lättare starta nya byggen och lära dig helt nya språk.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

I det här arbetsområdet får eleverna möjlighet att repetera grundläggande kunskaper kopplade till alfabetet och bokstäverna. Det kan vara bra att gå igenom alfabetet, alfabetisk ordning, vokaler och konsonanter i början av årskurs fyra för att säkerställa att samtliga elever är med på banan.

 

De elever som har behov får med andra ord repetera och de som har lätt för detta får lägga en god grund för vidare studier i främmande språk.

Hur ska vi lära oss detta?

Eleverna kommer att få läsa texter om alfabetet, vokaler och konsonanter samt om vokalljud. De får träna på att sortera i alfabetisk ordning. De får också leka med bokstäver och ljud genom att utforma ett eget alfabet och testa på rövarspråket.

Vad som kommer att bedömas:

Förmågan att använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

- Eleven kan placera ord i alfabetisk ordning.

- Eleven kan tala om vilka bokstäver som är vokaler och vilka bokstäver som är konsonanter.

- Eleven kan förklara vilken funktion vokaler respektive konsonanter har.

- Eleven kan skriva och läsa ett påhittat fantasyalfabet.

Hur du får visa vad du kan:

Genom arbete i Clioonline.

Delta i samtal och diskussioner.

 

Matriser

Sv SvA
Språkets byggstenar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.