Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap

Skapad 2017-09-05 19:29 i Tunabergsskolan Uppsala
Politik och lag och rätt
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vi arbetar med samhällskunskap i årskurs 6 kring politik och lag & rätt.

Innehåll

Mål för eleven:

 • Känna till vad skatter är och vad det används till.
 • Känna till vad som menas med att ett land är en demokrati/diktarur.
 • Känna till vad som menas med att någon har makt och vilka som har stor makt i Sverige.
 • Känna till skillnaden mellan riksdag och regering.
 • Känna till vilka de politiska partierna är i Sverige och varför det finns olika partier.
 • Känna till varför det finns lagar och vad som händer om man bryter mot en lag.
 • Känna till hur förövaren, brottsoffret och samhället påverkas av kriminalitet. 

Undervisning:

Denna kommer att ske med utgångspunkt från läromedlet Upptäck samhälle LGR11. Här kommer vi att läsa, pedagoger kommer att undervisa och vi kommer att se filmer. Eleverna kommer att arbeta med frågeställningar som uppmuntrar till att lära sig ämnesspecifika begrepp, reflektera kring olika ämnen och göra jämförelser.

 

Bedömning:

Eleverna kommer att bedömas genom vad de visar både muntligt och skriftligt under lektionerna. De ska då kunna:

 • använda och förstå begrepp såsom; samhället, arbete, inkomst, utgift, skatt, kommun-landsting-stat, makt & beslut, demokrati & diktatur, kommun-riksdag-regering, politiska-val, partier, regeringsparti & opposition, monarki & republik, lagar, påföljder, brottslighet, skyldighet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Bedömningsmatris samhällskunskap årskurs 6

Bedömningsmatris

Demokrati, politik, lagar och regler
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Har kunskaper om demokrati
Du har visat grundläggande kunskaper om vad demokrati innebär
Du har visat goda kunskaper om vad demokrati innebär
Du har visat mycket goda kunskaper om vad demokrati innebär
Kunskaper
Har kunskaper om svensk politik
Du har visat grundläggande kunskaper om svensk politik
Du har visat goda kunskaper om svensk politik
Du har visat mycket goda kunskaper om svensk politik
Kunskaper
Har kunskaper om lagar och regler
Du har visat grundläggande kunskaper om lagar och regler
Du har visat goda kunskaper om lagar och regler
Du har visat mycker goda kunskaper om lagar och regler
Jämförelser
Göra jämförelser, hitta likheter och skillnader mellan de olika politiska partierna
Du har visat att du kan göra enkla jämförelser och hitta någon likhet och skillnad mellan de olika politiska partierna
Du har visat att du kan göra utvecklade jämförelser och hitta några likheter och skillnader mellan de olika politiska partierna
Du har visat att du kan göra väl utvecklade jämförelser och hitta några likheter och skillnader mellan de olika politiska partierna
Ord och begrepp
Använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Du har visat att du till viss del kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Du har visat att du med säkerhet kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Du har visat att du med god säkerhet kan använda nya ord och begrepp med anknytning till arbetsområdet
Resonera
Föra resonemang om olika frågor inom arbetsområdet
Du har visat att du kan föra enkla resonemang inom arbetsområdet
Du har visat att du kan föra utvecklade resonemang inom arbetsområdet
Du har visat att du kan föra väl utvecklade resonemang inom arbetsområdet
Söka information
Söka information och använda sig av den samma
Du har visat att du kan söka information och använda dig av den på ett i huvudsak fungerande sätt
Du har visat att du kan söka information och använda dig av den på ett relativt väl fungerande sätt
Du har visat att du kan söka information och använda dig av den på ett väl fungerande sätt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: