👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Spänning

Skapad 2017-09-05 20:09 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Svenska
Spännande berättelser vill locka dig att läsa vidare, så att du bara måste få veta hur det slutar. Spännande berättelser kan vara äventyrsberättelser, spökhistorier, mysterier och deckargåtor.

Innehåll

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med att stegvis lära oss att skriva spännande berättelser.

Steg 1: Du får lära dig hur spännande berättelser är uppbyggda, med en inledning och en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas, samt en avslutning som knyter ihop berättelsen.

Steg 2: Du får lära dig att använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning.

Steg 3: Du får tillsammans med klassen planera och skriva en spännande berättelse.

Steg 4: Du får planera och skriva en egen spännande berättelse.På denna får du respons från en kamrat och din lärare. 

 

Konkreta mål:

Du ska kunna skriva en berättande text med en lockande inledning, lugna och spännande partier och ett avslut.

Du ska kunna variera meningarna och sambandsorden i texten och texten ska innehålla beskrivande verb och adjektiv.

Du ska kunna börja några av dina meningar i texten med adverb eller prepositioner.

Din text ska innehålla någon liknelse och eller miljöbeskrivning.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text

Godtagbar
God
Utvecklad
Skriva texter
Texten har en inledning, någon händelse (problem) och en avslutning. Någon av delarna kan anses lite kort. Läsaren kan följa med i texten och förstå innehållet.
Texten har en tydlig inledning, ett par problem och ett tydligt avslut. Det är enkelt för läsaren att följa med i texten och förstå innehållet. Innehållet tyder på en välutvecklad idé om problemen.
Texten har en mycket tydlig inledning, en serie problem och ett tydligt avslut. Textens uppbyggnad lyfter texten och det är spännande att läsa texten. Innehållet tyder på genomtänkt inledning, problem och avslutning.
Skrivregler
Meningarna är långa eller korta och något svåra att läsa. Texten innehåller flera stavfel.
Meningarna är i huvudsak korrekt skrivna. Stavfelen är få. Texten har styckeindelning. Dialogen är i huvudsak korrekt skriven.
Meningarna är uppbyggda på ett bra sätt och skiljetecken används med enkelhet. Texten har styckeindelning och dialogen är korrekt skriven.
Berättande text - gestaltande beskrivningar
Personer och problem radas upp utan fördjupning i något.
Texten innehåller gestaltande beskrivningar som är mer eller mindre utvecklade.
Texten innehåller flera gestaltande beskrivningar vilket gör att läsaren kan skapa egna bilder i huvudet.