Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 - Tal

Skapad 2017-09-05 20:54 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 6 Matematik
Tal

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • hur vårt samt andra talsystem är uppbyggda
 • samband mellan tal i bråkform, decimalform och procent
 • uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procent
 • sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare
 • avrundning till olika talsorter
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Bedömning - vad och hur

 • din förmåga att uttrycka förståelsen för vårt talsystem
 • din förmåga att välja metod vid problemlösning
 • din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang
 • din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar
 • din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner, under arbeten och genomgångar

Du bedöms i arbetet under lektionerna, vidd genomgång av ditt skriftliga resonemang, vid diagnoser, minitester och muntligt. du får också möjlighet att utvärdera vad du lärt dig i lärloggen på unikum, enligt önskemål.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar i grupp och individuellt
 • enskilt arbete
 • arbete i grupp
 • läxor
 • diagnos
 • redovisa uppgifter muntligt och skriftligt
 • praktiska övningar
 • prov
 • matematikspel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: