👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plan Idrott & Hälsa v. 34-43 Uteperiod åk 9, Streteredsskolan

Skapad 2017-09-05 21:55 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
PPL Idrott & Hälsa Uteperiod v. 34-43
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer att jobba med aktiviteter som främjar en allsidig träning. Undervisningen kommer att vara utomhus för det mesta. En inlämningsuppgift kommer att behandlas där du visar din förmåga i att planera träning, genomföra praktisk moment träning, skriva träningsdagbok, samt att utvärdera träningsperioden.

Innehåll

Planering idrott och hälsa åk 7-9

Vecka 35-43.

 

 

Det här ska vi lära oss

Du kommer träna dina rörelser på olika sätt och i olika miljöer.

 

Så här kommer vi arbeta

Vi genomför olika aktiviteter i naturen både i skogen och närområdet.

Vi tränar rörelse i olika lekar, spel & idrotter.

Vi pratar teori om konditionsträning och styrketräning, vi genomför praktisk konditions- och styrke-träning i olika former

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift Kondition/Styrka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Kunskapskrav idrott och hälsa 7-9 v.35-43

Dessa förmågor kommer att bedömas under uteperioden.

Insats krävs
E
C
A
Delta
Insats krävs
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Mål och planering för träning
Insats krävs
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter, hälsa och livsstil
Insats krävs
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.