Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryggradslösa djur

Skapad 2017-09-05 22:07 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 7 Biologi
Vi kommer att lära oss mer om de djurgrupper som räknas till de ryggradslösa djuren. Du kommer jobba med svampdjur, nässeldjur, maskar, tagghudingar och leddjur. Vi tittar också på urdjur och lär oss hur mikroskopet fungerar.

Innehåll


Kunskapskrav:

Du ska:

 • känna till indelningen av de ryggradslösa djuren och vad som kännetecknar de djuren som är i samma grupp.
 • kunna ge exempel på arter som tillhör olika undergrupper inom de ryggradslösa djuren.
 • känna till vad alla djuren behöver för att leva, växa och överleva.
 • känna till begreppet biologisk mångfald samt betydelsen av detta.
 • utföra undersökningar genom att formulera enkla frågeställningar, följa instruktioner samt utvärdera arbetet.
 • kunna hantera ett mikroskop.
 • redovisa dina kunskaper i ett skriftligt prov

Hur jobbar vi:

-Lärarledda genomgångar

-Laborationer där vi studerar olika djur.

-Dissektioner

-Använder mikroskåp.

-Tittar på film

-Arbetar med text

 

Bok: Titano Biologi: s.80-120

Prov: V.41 fredag (13/10)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ryggradslösa djur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du kan berätta om de olika djurgrupperna och göra enkla jämförelser.
Du har goda kunskaper om olika djur och deras livsbetingelser och kan sortera dem i djurgrupper. Du kan visa på samband kring djurs utseende och livsmiljö.
Du har mycket goda kunskaper om olika djur och deras livsbetingelser och kan sortera dem i djurgrupper. Du kan visa på samband kring djurs utveckling, utseende och livsmiljö och kan föra välutvecklade resonemang kring detta.
Genomförande av laboration
Du kan till viss del genomföra laborationer med hjälp av laborationshandledning
Du kan till stor del planera och utföra ditt experiment självständigt. Du använder utrustningen på ett ändamåsenligt sätt.
Du planerar och utför ditt experiment självständigt och med säkerhet. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Diskussion
bilogisk mångfald
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ämnet och för till viss del diskussionen framåt.
Du kan föra ett samtal kring ämnet och för diskussionen vidare
Du ställer frågor och framför tankar/åsikter som fördjupar och breddar en diskussion i ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: