👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund åk 2

Skapad 2017-09-06 03:57 i Jörlandaskolan Stenungsund
Vi arbetar med skolans värdegrund och allas lika värde
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Vi kommer i vårt arbete att utgå från livsfrågor som är aktuella i elevernas vardag.

Att vara en bra kompis är viktigt för att du själv och alla andra ska må bra. Det är värdefullt med ett bra klimat i skolan, därför ska vi tillsammans lära oss hur vi kan göra för att få ett bra klassrumsklimat och vara vänner. Vi ska kunna visa respekt, förståelse och hänsyn för andras känslor och tankar.

Alla ska känna till och följa skolans gemensamma regler.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen och delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 

Arbetssätt och undervisning

Under lågstadiet arbetar vi bland annat med:

 • samtal kontinuerligt enskilt, i grupp, halvklass och helklass
 • klassens och skolans regler
 • samarbetsövningar
 • film och teater med uppföljande samtal och diskussionsfrågor i gruppen
 • sokratiska samtal/boksamtal

Visa vad du lärt dig

Du ska kunna samarbeta.

Du ska vara en bra kompis

Du ska våga ta ställning och stå för dina åsikter.

 

Tidsram

Hela lågstadiet.

Bedömning

Vi bedömer hur du kan samarbeta med andra och visa att du är en bra kompis. Denna bedömning görs tillsammans med alla vuxna som du möter i skolan.

Du vågar uttrycka din åsikt när vi gör en värderingsövning.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3