👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2017-09-06 07:39 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Till Skolbanken.
Grundskola 4 Historia
Vikingatiden i Sverige varade i ca 300 år. Du kommer få bekanta dig med vilka händelser som inträffade och hur människor levde. Du kommer att se stora skillnader jämfört med hur vi lever idag. Syftet med arbetsområdet är att du ska kunna dra paralleller, se förändringar, likheter och skillnader mellan vikingatiden och nutid.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att du ska:

 • känna till historiska spår från vikingatiden
 • känna till hur Sverige såg ut under denna period
 • känna till hur människor levde på vikingatiden
 • lära dig förklara och använda historiska ord/begrepp.

Under arbetets gång kommer du:

 • ha lärarledd undervisning - läraren berättar om vikingatiden 
 • läsa om vikingatiden i bland annat "Koll på vikingatiden"
 • arbeta med aktivitetsboken "Koll på vikingatiden"
 • se på filmer om vikingatiden
 • samarbeta i smågrupper, både för att öka förståelsen för innehållet i texterna du läser och för att lära dig svara utvecklat på frågorna i aktivitetsboken. 

Du kommer redovisa:

 • genom att svara på och reflektera över frågor och svar i aktivitetsboken (Koll på vikingatiden)
 • genom att delta i diskussioner och samtal i grupp
 • dina kunskaper i ett avslutande prov om vikingatiden.

Jag bedömer din förmåga att:

 • delta i gruppdiskussioner
 • använda och visa förståelse för typiska historiska ord och begrepp
 • beskriva skillnader och likheter mellan hur människorna levde på vikingatiden och hur vi lever nu.

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6