Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmusiken i Sverige!

Skapad 2017-09-06 08:46 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Planering för musikområdet folkmusik.
Grundskola 4 – 5 Musik
Under några veckor av vårterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Svensk Folkmusik. Du kommer att få kunskaper om musikens historia, musikens betydelse för människor under olika tider i Sverige och hur musiken har påverkat oss. Ni kommer att få lyssna på massor av kul exempel på svensk folkmusik och lära er om hur man levde runt musiken förr. Vi kommer att sjunga folksånger, spela och dansa folkdans.Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.

Innehåll

Syfte

I syftet för kursplanerna i ämnet musik står det:

"Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras."

"Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang."

Centralt innehåll

Ur Centralt innehåll för åk 6:

Kunskapskrav

Ur kunskapskraven för åk 6:

Konkretiserade mål

I arbetsområdet Folkmusik ska du få möjlighet att utveckla:

 din förmåga att lyssna på musik, reflektera skriftligt och delta i samtal.

 din förmåga att känna igen folkmusik och ge exempel på vad som är typiskt för den.

    Spela och sjunga i olika genrer, folkmusik.

Det här ska du kunna

I arbetsområdet bedöms hur:

du visar dina kunskaper om vad folkmusik är och vad som är typiskt för den.

du ger exempel på vanliga musikinstrument inom folkmusiken.

   du reflekterar och deltar i samtal efter att ha lyssnat på olika musikstycken.

    du deltar i gemensam sång och spel.

    du deltar i dans som är typiskt för folkmusik, s.k folkdans.

   lyssna på musik och delta i samtal, skriva reflektioner till musik och besvara frågor skriftligt.

Undervisning

På lektionerna kommer vi att ha genomgångar och lyssna på olika musikstycken, skriva, samtala, spela och sjunga, dansa samt inspireras och detta avslutas med ett skriftligt prov.

 

Uppgifter

 • Påläsningspapper och Instuderingsfrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

 • Mu  4-6   Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6   Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6   Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6   Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6   Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6   Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6   Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
 • Mu  4-6   Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
E
C
A
.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: