👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget, Mellankrigstiden, 2:a världskriget och Förintelsen

Skapad 2017-09-06 09:02 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Ett arbete i historia om mellankrigstiden andra världskriget samt förintelsen.
Grundskola 9 Historia
I detta arbete ska du få läsa om första världskriget, mellankrigstiden, 2:a världskriget och förintelsen.Under 1900 -talet inträffade det två världskrig, Förintelsen och andra folkmord. Ni ska ta reda på 1. Vad hände. 2. Var och När.3. Vilka aktörer ( de som agerade) var inblandade. Vi ska reda ut, Orsaker till krigen och konsekvenserna på kort och lång sikt.

Innehåll

Arbetsupplägg:

Vi kommer att inleda med att repetera , De politiska ideologierna. Liberalism, ( medelklassen,) Konservatism ( de " gamla"makthavarnas ideologi) Socialismen, ( arbetarnas ideologi) och  Nationalism.Därefter läsa om händelser som sker under Mellankrigstiden och Hitlers väg till makten, sen fortsätter vi med andra världskriget.. Vi kommer att fokusera på orsaker till och konsekvenser av Andra Världskriget. Självklart kommer vi också studera Förintelsens, dvs det som hände Europas judar och andra utsatta grupper. Vi kommer också att lära oss mer om kommunismens brott mot mänskligheten som skedde Ryssland.

 •  Första världskriget. Film, Röde Baron.
 • Mellankrigstiden i Sverige, USA och Europa
 •  Hitlers väg till makten . Film Hitler the Rise of Evil.
 • Judarna och förintelsen 
 • 2:a Världskriget Centralt innehåll

 

Uppgifter

 • Examination, V. 43, 26/10, Orsaker, konsekvenser av kriget på kort och lång sikt.

 • Andra världskriget, Examination, V. 49. fredag, 8/12.

 • Inlämningsuppgift, V.50. Sveriges neutralitetspolitik, ett hån eller en nödvändighet, Eller, Nazismen i Sverige.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Världskrigen

-
E
C
A
Kunskaper om olika tidsperioder
F innebär att kunskapskraven för E inte är uppfyllda.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
F innebär att kunskapskraven för E inte är uppfyllda.
Eleven visar sin kunskap genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar sin kunskap genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband mellan utvecklingslinjer
F innebär att kunskapskraven för E inte är uppfyllda.
Eleven beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dess autvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder och anger någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
F innebär att kunskapskraven för E inte är uppfyllda.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.