Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sentence Construction

Skapad 2017-09-06 09:16 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 6 Engelska
In this unit you will learn how to construct sentences in a variety of ways.Try to use these structures when you write in the subjects NO, SO, Swedish and English.

Innehåll

Goals: 

 • To develop an awareness of how written sentences are structured. 
 • To create tools for varying sentence starters. 
 • To practice composition of sentences using a subordinator. 

 Activities in the Unit include:

 • changing words (more specific nouns, powerful verbs)
 • adding in words (adjectives/adverbs)
 • creating sentence starters giving information how, when , where, why
 • constructing sentences with subordinators
 • creating lists of subordinators
 • creating subordinate clause and main clause using a comma to begin the main clause.
 • composing sentences for different functions (e.g to show cause and effect, comparisons, reasons why etc)

How the learning will be assessed:

 • How well you are able to vary your sentence construction when writing for a variety of purposes. 
 • How well you are able to vary sentence starters.
 • How well you are able to use a comma to differ between the subordinate and main clause. 
 • How well you are able to use subordinators to explain, compare, show cause and effect. 
 • How well you are able to compose and rehearse sentences orally. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Sentence Construction

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Formulera sig i skrift
 • En  A 6
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
 • En  E 6
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Ny aspekt
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 6
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. .
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Dessutom kan du välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: