Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broderi, bundet eller fritt, årskurs 8

Skapad 2017-09-06 09:21 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Slöjd
I det här arbetsområdet ska du prova på tekniken broderi, dvs bundet- eller fritt broderi. Du kan välja ganska fritt vad du vill göra och du kan kombinera ihop med annan teknik som maskinsömnad dvs du syr något med hjälp av symaskinen och sedan gör du ett broderi utanpå..

Till arbetsområdet hör också genomgångar av teknikerna.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med arbetsområdet är att du ska:

 • utveckla dina förmågor inom slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet
 • utveckla din förmåga att använda de redskap och material som används vid broderi på ett fungerande sätt
 • utveckla din förmåga att använda dessa tekniker (fritt och bundet) samt skillnaden mellan dessa och andra textila tekniker
 • utveckla din förmåga att följa skriftliga, muntliga och/eller visuella instruktioner
 • kunna använda de slöjdspecifika begrepp som används vid broderi
 • kunna ge ett omdöme om ditt arbete, värdera din insats och det färdiga resultatet samt använda dig av de begrepp du lärt dig. Din skriftliga värdering dokumenteras  i utvärdering.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du ska prova på att brodera och göra en färdig produkt. Du väljer ganska fritt vad du vill göra och vilken av dessa tekniker du vill använda dig av eller om du vill kombinera båda i ett arbete. Du gör en planering med en skiss.

Inspirationsmaterial kan du hitta i salen (böcker, mönster m m) eller på nätet.

Efter avslutat arbete gör du en skriftlig utvärdering av ditt slöjdföremål och lämnar in utvärderingen och ditt färdiga arbete för en bedömning. Du utgår då från det du har skrivit i dina logganteckningar på planeringslappen och försöker beskriva så mycket som möjligt runt ditt arbete med hjälp av olika slags slöjdspecifika begrepp.

Kunskapskrav och bedömning

Vid bedömningen utgår jag från matrisen och tittar då på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hanterar de problem som uppkommer under arbetets gång
 • kan följa skriftliga, muntliga och/eller visuella instruktioner
 • värderar din arbetsprocess 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Broderi, bundet eller fritt åk 8

E
C
A
Idéutveckling
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Formgivning och framställning
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Verktyg, redskap och maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: