👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen HT-17, GTLU, IKT

Skapad 2017-09-06 10:00 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas? IKT_____________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Uppfylldes målen?  

Vi har använt smarttv och projektor. Vi har sökt information inom olika områden med hjälp av ipad. 

Det här har vi TÄNKT        

Att öka användningsområdena och göra de digitala verktyget till en naturlig del av verksamheten i vardagen.

Det här har vi LÄRT. Skriv om sådant som ni inte visste förut eller om sådant som ni nu förstår på ett annat sätt. Vad har vi lärt oss på köpet? .

Gemensamt (i mindre grupper) använda ipads till spel och aktiviteter. 

Detta har barnen UTVECKLAT. Reflektera över och få syn på vårt eget och barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Nollställa avdelningens Ipads och radera det som är på dem. Ha dem mer tillgängliga för barnen och göra dem mindre attraktiva och en naturlig del av verksamheten.