Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 1

Skapad 2017-09-06 10:34 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 1 Engelska
Vi startar upp och lär oss engelska. Vecka 34-40.

Innehåll

Lärande

Du kommer muntligt träna dig i att säga de olika orden/begreppen genom att sjunga, härma, lekar och spel.
Du kommer använda din iPad för att befästa begrepp på egenhand. Där finns övningar till "Magic" digitalt.
Du kommer använda de vardagliga begreppen i det dagliga arbetet som t ex färger på saker och räkna.
Du kommer få träna dig att ta eget ansvar för vad din nästa uppgift är på egen hand genom att använda arbetsordning på tavlan, kompletterande material på iPad samt använda olika spel som introducerats.
Du kommer få träna dig i olika gruppövningar där vi har olika samtal.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga i hur du muntligt samtalar/diskuterar med dina nya ord/begrepp.

Du ska kunna säga och förstå:
lekord: swing, hopscotch och slide
färger: red, yellow, blue och green
siffrorna 1-5
Andra ord: ball, kite, backpack och bike.
My name is...
What is your name...

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
English 1

Rubrik 1

Novis - jag håller på att ...
Gesäll - jag kan en hel del...
Mästare - jag har koll...
Aspekt 1
Du använder de ord och begrepp vi gått igenom för arbetsområdet i ett sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: