Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet

Skapad 2017-09-06 10:37 i Thunmanskolan Knivsta
Arbetsområde om kemi. Periodiska systemet och kemisk bindning kan ge oss information om ett ämnes egenskaper.
Grundskola 9 Kemi
Kemi kan vara riktigt klurigt. Hur kan väte och syre, som vi oftast tänker på i gasform, bli till vatten när de reagerar? Vad är det som gör att olika ämnen reagerar och bildar nya ämnen med helt nya egenskaper? Och vad kan vi ha för nytta av det i vår vardag? I det här arbetsområdet ska vi försöka besvara de här frågorna genom att titta på hur våra grundämnen är uppbyggda och hur de kan reagera med varandra.

Innehåll

 

Mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • känna till hur en atom är uppbyggd (vilka de vanligaste beståndsdelarna är samt vilka egenskaper de har)
 • veta vad grundämne, atom, molekyl, jon och jonförening är
 • känna till olika sorters kemiska bindningar och kunna förklara vad som skiljer dem åt
 • känna till periodiska systemets uppbyggnad och veta vad man kan få reda på genom att titta på det
 • redogöra för metallernas typiska egenskaper
 • beskriva några viktiga metaller och vad de används till
 • förklara vad som sker vid en neutralisation och utspädning
 • redogöra för hur ett salt kan bildas
 • ge exempel på några salter och deras egenskaper
 • kunna skriva balanserade reaktionsformler

 

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer vi att arbeta med:

 • muntliga genomgångar
 • film
 • laboration
 • rapportskrivning 
 • övningsuppgifter
 • prov

 

Du redovisar dina kunskaper och din förståelse:

 • genom muntliga diskussioner och resonemang på lektionerna
 • genom att visa hur du löser uppgifter på lektionerna
 • genom dina svar på det skriftliga provet/inlämningsuppgifterna
 • genom innehållet i din laborationsrapportBedömning

Vid bedömning tittar jag på:

 • ditt resonemang och dina frågor på lektionerna
 • hur du löser övningsuppgifterna
 • hur du genomför laborationen (t ex följer instruktioner, använder utrustningen på ett korrekt och säkert sätt)
 • innehållet i din laborationsrapport
 • dina svar på det skriftliga provet/inlämningsuppgifterna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: