Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-talet

Skapad 2017-09-06 10:43 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola F
Under några veckor arbetar vi med 1800-talet. Vi läser om demokratins framväxt, kolonialism, imperialism, industrialism och det allt mer förändrade samhället med fokus på Sverige. Vi kommer även att beröra nationalismen, kolonialismen och imperialismen.

Innehåll

Arbetsområdets syfte är att ge eleverna förutsättningar att kunna:

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Vi kommer att arbeta efter följande centrala innehåll:

 • Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

 • Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism

 • Nationalism 

 • Historiskt perspektiv på urfolket samernas och de övriga minoriteternas situation i Sverige.

Du ska när vi är klara med arbetsområdet:

- - Hur Sverige går mot ett demokratiskt land

- - Varför svenskarna utvandrade till Amerika

- - Hur och varför fackrörelsen växer fram i Sverige

 

- - Veta vilka övriga folkrörelser som växer fram t ex nykterhetsrörelsen och kvinnorörelsen - hur skolan och utbildningsväsendet tar form under 1800-talet

Arbetssätt och bedömning

 • genomgång med power point
 • film
 • Instuderingsuppgifter kopplade till lärobok
 • Området kommer att redovisas med hjälp av flera mindre läxprov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: