Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 8 Gamla tekniker och sammansättningsmetoder 20/21

Skapad 2017-09-06 11:41 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna tillverkar produkter utifrån egna önskemål. Sammansättningen skall ske av gamla tekniker så som zinkor, kilförband, fogning nitning, värmebehandling mfl.
Grundskola 8 Slöjd
Eleverna tillverkar produkter utifrån givna förutsättningar och egna önskemål. De har i uppdrag att ta fram sin produkt från egna idéer, bilder eller saker de sett. I träslöjden har de har möjlighet att leta efter vad de vill göra bland dokumentationer som gjorts av elever som slutat på Åsaskolan. I trä/textilslöjden kan eleverna leta i böcker och inspirationsmaterial som finns i salarna och på internet. Självklart hjälper vi lärare gärna till med omvandla produkterna till en kunskapsnivå som utmanar eleven.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • tillverka din produkt
 • hur du hanterar redskap och maskiner
 • komma med förslag på hur du tänkt gå vidare i ditt arbete
 • hur väl du följer din skiss/ritning/beskrivning
 • hur väl du  tar till dig kunskaper, vid individuella eller grupp genomgångar.
 • ta ansvar för din produkt, din arbetsplats och slutresultatet.
 • arbeta så självständigt som möjligt.
 • dokumentera ditt arbete.

 Hur
Vi bedömer dina kunskaper under lektionerna när vi ser hur du arbetar, när vi samtalar samt resultatet på arbetet. Din dokumentation lägger du in i samt lägger du in i Google classrom

Exempel:

 

 • vi tittar på hur du använder din tid i slöjden, hur du hanterar verktyg maskiner och material
 • vi lyssnar på dig när vi samtalar kring vad du gör och hur du tänkt gå vidare med ditt arbete
 • vi tittar efter om du hjälper och inspirerar dina kamrater på något sätt
 • vi talar med dig om resultatet på ditt arbete innan du tar hem det då gör du en bedömning och funderar på om du kunde gjort något på ett annat sätt för att förändra resultatet
 • vi läser din dokumentation när du arbetar med den (om du vill) eller när du anser att den är klar har lämnat in den. Eventuellt ber vi dig att komma in med kompletteringar så att du har möjlighet att befästa eller höja ditt betyg

 

Undervisning och arbetsformer

Endast rosa kopplingar! (Centralt innehåll)


Så här kommer vi att arbeta:

Gamla tekniker och sammansättningsmetoder betyder i träslöjden :

att du har i uppdrag att ta fram en produkt från egna idéer, bilder eller saker de sett. Du har möjlighet att leta efter vad du vill göra bland dokumentationer som gjorts av elever som slutat på Håstenskolan. Du kan även leta i böcker och inspirationsmaterial som finns i salen, på internet eller som de sett någon annan stans.

Du gör en skiss som under arbetets gång blir en ritning. När vi är överens om hur ditt arbete skall se ut får du ett klartecken att börja med  ditt arbete då gör du en kapnota.

Du tar fram material och kapar till det så att du kan bearbeta det. Om det skall hyvlas så får du hyvla kärnsidan och en kant. Vi lärare hjälper dig med ytsidan och den andra kanten. Där efter kapar du längderna du behöver och gör de sammansättningar du tänkt använda dig av. Under arbetets gång samtalar vi med varandra och vi lärare hjälper dig. När det behövs det har vi , genomgångar i grupp eller enskilt för att gå igenom  nya moment.

Vi lärare hjälper gärna till med att utforma produkterna till en kunskapsnivå som utmanar dig.  

 

Trä & textilslöjd

För att underlätta för dig själv fotar du olika moment du gör och skriver ned vad du gjort under lektionen. Det kommer att under lätta din dokumentation

När din produkt är färdig skall du göra en dokumentation. Dokumentationen skall innehålla de kopplingar till läroplanen som du ser nedan ( lila markeringar).   En mall som du kan följa (se nedan under Dokumentation) kommer även att finnas i slöjdsalen. Fokusera på att skriva "Från idé till eget arbete" i löpande text. Därefter kontrollerar du om du fått med alla förmågorna som tex. "Slöjdföremål". 

Blå kopplingar Det här bedömer vi i detta arbetsområdet

De blå markeringarna nedan är det vi kommer att bedöma i detta arbetsområde. Nedan ser du E nivån

Nästa produkt

När detta arbete är färdigt fortsätter du att arbeta med en ny produkt. Det kan vara en teknik som vi inte gjort tidigare eller något du inte hunnit med eller något du gillade som du vill utveckla. Om det finns plats i textilslöjden respektiveträslöjden har du möjlighet att gå in dit.

Dokumentation

Slöjddokumentation åk 8

Gamla tekniker och sammansättningsmetoder

Börja med sidan 2 den skall innehålla:

Från idé till färdig produkt.

Här skall du redovisa dina kunskaper i text och bild ”Från ide till färdigt produkt” När du skriver vill jag att du skriver hur du har gjort, tankar du haft, hur du rättade till eventuella fel som du gjort. Beskriv mer ingående minst två moment, tex härdning eller den sammansättningen du använt dig av.  Moment för moment. 

OBS!!! var noga med att använda slöjdspecifika begrepp i din dokumentation

När detta ar färdigt ser du efter om du har fått med alla förmågor/kunskapskriterier nedan Se förmågor och kunskaps kriterier.

 

Fortsätt med framsidan den skall innehålla:

Foto på det färdiga arbetet

Namn på dig som har gjort arbetet din årskurs och när du var färdig med produkten.

Inledning

Inledningen av skall vara kortfattad och övergripande.

 • Vad du gjorde?
 • Varför du valt att göra just den produkten?
 • Vilka material och verktyg har du använt?
 • Vilka tekniker och du använt dig av?
 • Vad du tyckte om arbetet. Var det roligt/tråkigt. Varför var det?
 • Bedöm din arbetsinsats 1-10 1=låg, 10=hög

Inledningen skall du även lägga i lärloggen tillsammans med en bild på din produkt.

Som avslutning Skanna eller fotografera och lägg in din ritning och din kapnota (hur mycket material du använt) i dokumentationen. Du får gärna komplettera med din skiss.

Maila din dokumentation till mig (Thomas). Formatet skall vara PDF och lägg in den på Unikum lärlogg under ämnet Slöjd

thomas.hellekant@kungsbacka.se

Förmågor och kunskaps kriterier

Den feta, texten nedan visar de kunskaper (förmågor) som jag vill att du skall fokusera på i åk 9. Till höger finns meningar som är till för att du skall kunna kolla av om du tycker att du tagit med alla momenten när du skrivit. OBS! Använd inte dem som frågor du skall svara på!

Slöjdföremål  Åk 7, 8 & 9    Berätta vad du har gjort, vilka material du har använt och om ditt val av materiel har påverkat formen.                      

Använda redskap  Åk 7, 8 & 9      Berätta vilka verktyg du använt. Välj ut en maskin och ett handverktyg och berätta hur du arbetade med dem. Glöm inte ta med vilka regler som gäller för verktyget eller maskinen

Tillvägagångsätt    Åk 7, 8 & 9            Under arbetet med dokumentationen i från ide till färdigt arbete skriver du ned din arbetsprocess Jag vill att beskriver en metod eller ett tillvägagångsätt som du använt dig av mycket noggrant.

Inspirationsmaterial Åk  8 & 9    Beskriv hur du har gjort för att förändra din produkt utifrån de bilder du sett på liknande produkter tidigare.              

Kombinera  Åk  8 & 9                        Beskriv och förklara hur du kombinerat olika material och hantverkstekniker för att din produkts form och funktion.                              skall fungera.

Arbetsprocessen  Åk 7, 8 & 9              Berätta om vilka förslag på hur du skall arbeta vidare med din produkt som du kommit med.                                    

Ge omdömen Åk 7, 8 & 9                      Gör en bedömning om hur du arbetat med din produkt och förklara varför den ser ut som den gör. Tänk speciellt på                            färg, form, funktion och kvalitet.

Tolka     Åk 9          Välj ut en teknik som du använt dig av eller ett föremål som liknar ditt men kommer från en annan tidsperiod och gör                           en jämförelse mellan den och din produkt. Fråga din lärare vad han eller hon tycker att du skall välja.

 

Uppgifter

 • Dokumentation

 • Specialarbete slöjd

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: