👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik och optik åk 8 HT18

Skapad 2017-09-06 12:39 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om ljud och ljus och deras olika egenskaper.

Innehåll

Genomgångar, bildspel, diskussioner, lärardemonstrationer, elevlaborationer

Begrepp:

Ljud: ljudvåg, våglängd, frekvens, ultraljud, infraljud, normalton, hög och låg ton, stark och svag ton, resonans,eko, ekolod, ljudnivå, decibel, tinnitus

Ljus: ljuskälla, reflektera, normal, infallsvinkel, reflektionsvinkel, konvex spegel, konkav spegel, brännpunkt, brännvidd, ljusets brytning, tätare ämne, optisk fiber, konvex lins, konkav lins, närsynthet, översynthet, spektrum

Genomförande

Arbetsområdet är uppdelat i två delar.

I den första delen studerar vi ljud. Du deltar i genomgångar, diskussioner och lärardemonstrationer.

I den andra delen studerar vi ljus. Arbetet kommer huvudsakligen vara laborativt. Du kommer att få upptäcka ljusets färger, linser och speglars påverkan på ljus.

Du kommer också att ha gemensamma genomgångar och sammanfattningar. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper i gemensamma diskussioner under lektionerna och vid ett provtillfälle samt vid laborationerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Akustik och optik åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussion
Förmåga att bidra till att diskussionen går framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer Du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskap
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang kring ljud och ljus och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang kring ljud och ljus och visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang kring ljud och ljus och visar detta genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Koppla samman fakta med fysikaliska samband.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud med enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Undersökning
Förmåga att tolka resultat
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.